top of page

Spirituális oldal

A Kristálypunktúra eszköze a Kvarckristály. (szilícium dioxid, hegyi Kristály)

 

A Kvarckristály, - mely a fizikai jellemzőkön kívül metafizikai és spirituális tulajdonságokkal is rendelkezik, -  a Kristálypunktúra részét képezi.

A Kvarckristály metafizikai legfőbb jellemzője: a Fény.

Adó-vevő minőségében spirituális információkat is érzékel, befogad, és tovább ad. Ilyen pl. a szeretet.

A kimondott szavak, érzések információi is tárolódnak a Kristályban. A Kristály Fénye az információk közvetítője.

”A Kristály Fény, a Fénytesten dolgozunk vele.

A Kristály Fénye átjárja a meridiánokat, a szerveket, a sejteket…”***

A Kvarckristály a legmagasabb rezgésszintű, így a Korona csakrához tartozik.

Sok olyan dologra derül fény mostanában, amelyek eddig rejtve voltak, illetve elfelejtődtek.

Ezek közül a legkiemelkedőbb: A Kvarckristály élő, tudattal rendelkező létező, melynek kvantum (több dimenziós) tulajdonságai képesek ugyanilyen minőségű változásokat generálni az emberi Lényben.

A Kvarckristályban rejlő kincseket már évezredekkel ezelőtt alkalmazták az emberek, amikor a lemúriai és atlantiszi civilizációk virágzottak. A Kvarc minden energiának a forrását jelentette, amelyre egy fejlett civilizációban élő embernek szüksége volt. Beleértve a gyógyítást, a megfiatalodást, és a hosszú élet elnyerését is. Ezekben az időkben, a Kvarckristályokban olyan információk voltak tárolva, amelyek a legmagasabb szintű mester tudatosságokat is jelentették. Ezeknek a kultúráknak a megsemmisülését az okozta, hogy visszaéltek a Kvarckristály által nyújtott hatalommal. Akkor mindez elveszett az emberiség számára, és a Kvarckristályban lévő mester tulajdonságok zárolva lettek. 2008 - 2012 között a zárlat megszűnt.

Jelenleg bolygónkon soha nem tapasztalt átalakulás történik, amely 1987.-ben kezdődött. Egy olyan egyezség született, melynek értelmében az emberiség lelki szinten kollektíven igent mondott a váltásra.

Ez az 5. dimenzióba történő felemelkedésről szól. Az 5. dimenzió egy szereteten alapuló lét, amely mentes minden alantas érzéstől, cselekedettől. Ahol nincs betegség, és nincs halál.

Fénymunkások százezrei dolgoznak ezen, belső indíttatás és felső szellemi útmutatás alapján.  Ez egy hosszú folyamat, melyben olyan ajándékok érkeznek számunkra, amelyek a felemelkedést szolgálják. Segítenek abban is, hogy az élet egyre könnyebb legyen számunkra, és egy jobb egészségi állapot és a hosszabb élet elérésében is. KRISTÁLYPUNKTÚRA is része az adományok sorának.

A 2008. évtől kezdődően, a felemelkedésünk részeként 2012-ig, minden évben aktiválásra kerültek meghatározott sorrendben a Kristályokban az eddig zárolt mester energia minőségek.

(lásd! Metatron Arkangyal: 9-9-9 A gyógyítás smaragd kristályának aktiválása című üzenete.) *

 

Egyre több információ jött számunkra a felső szellemi szférából. A Kvarckristállyal kapcsolatos, szellemi útmutatások közül néhányat megosztok veletek, hogy kiteljesedjen számotokra a Kristályokkal kapcsolatos ismeret.

 

„A Kristály Energia egy mindenható erőforrás, melynek hatóereje messze meghaladja az emberiség jelenlegi megértését.”*

„Koherens Fény, a Kristály Energia maga az Élete…”*

„Csak azért, mert úgy néz ki, mint egy kő, nem jelenti azt, hogy nem élő”**

„Beszéljünk a minden energetikai kövek anyjáról, a Kristályról.”** 

„Nem ok nélkül hívjuk őket Kristályoknak, mert szerepük van ezen a bolygón.”** 

„…kvantum intelligencia van bennük”…**

 

A Kvarckristály kapcsolata a vízzel megnyilvánult számomra:***

„A Kristály és a víz egy tőről fakadnak.

A szeretet befogadására nyitottak.

A szeretet rezgésével eggyé válnak

Szétárasztják a szeretetet a világnak”.

 

Ahogyan a felemelkedésben történik az előrehaladásunk, olyan mértékben mutatkoznak meg számunkra, a Kvarckristályokban rejlő egyre jelentősebb lehetőségek.
Spirituális közlések utalnak arra is, hogy az 5. dimenziós létben a test biokémiája átalakul. A szerves vegyületek alapját képező szén, szilíciumra cserélődik. 
A fentiek alapján, a mozaik információkat összeillesztve választ tudunk kapni arra, hogy bolygónk létében és a mi életünkben a víz mellett a Kvarckristály az előfordulásának arányában bír jelentőséggel.

 

Jelmagyarázat:
*Metatron Arkangyal üzenet, csatornázva James Tyberonn által (Earth Keeper weboldalról átvéve)
**Kryon üzenet, csatornázva Carroll Lee által
***Saját csatornázott üzenet.

 

GÖMBÖK

 

Részlet Metatron Arkangyal közvetített üzenetéből (2009.nov.29.)

 

A Felszabaduló Kristály Energiák között van a fenomen, amire, ti, mint gömbökre hivatkoztok.

Ezek mennyisége és minősége is hatalmasat nő majd.

A gömbök nem újak a földi dimenzióban, de kiléptek a kristályosságból, hogy érzékelhetőek legyenek a dualitásban.

A 144 kristályháló létrejötte előtt leginkább, mint kék, vagy arany félgömbök jelentek meg.

A KRISTÁLY GÖMBÖK A MAGASABB DIMENZIÓK FÉNYENERGIÁI, ÉS KRISTÁLY MINŐSÉGBEN MŰKÖDNEK.

Ők a kódolt Akasha tárolói és eszközei, valamint a Kvantum Kristály Mező erősödő jelenlétének a bizonyítékai.

Tartalmazzák az anyag/antianyag szükségelt, céltudatos szándékkal feltöltött szemcséit, azaz lenyomatokat. EZEK A GÖMBÖK AZ ISTENI TUDATOSSÁG INTELLIGENCIÁJA, MELYEK HORDOZZÁK A FÖLD ÉS AZ EMBERISÉG ÁTALAKULÁSÁNAK KULCSÁT.

Pontosabban, ezek a Gömbök a mágneses lenyomatok, ők hívják be és vonzzák be a magasabb intelligenciákat, melyek elvégzik a folyamatot és összekapcsolják az átalakulási műveletek láncszemeit. Ezek a felemelkedés aktiváló mechanizmusai és milliárdnyi geometriai mátrixban fordulnak elő.

Egyesek a Gömbök közül az emberiség Mer Ki Vikus átalakulásáért vannak, mások meg a bolygó makro átváltozásáért.

A Gömbök a kiterjedés Kristálytöltetei.

Jelen pillanatban az emberek ezeket a Gömböket csak a digitális technikán keresztül a fényképeken, illetve intuitiven a „harmadik szem” érzékelésével látják. A Kozmikus Beindítás Kristály fázisa lehetővé teszi, hogy szabad szemmel is láthatóak legyenek azok számára, akik a fény hányadosukkal, illetve Me rKi Vikus előrehaladásukkal magukhoz vonzzák őket.

bottom of page